Sjøhus og naust under oppføring i Ølen

Flott sjøhus og naust under oppføring i Ølen!

16.05.2017

16.05.2017

16.05.2017

16.05.2017

16.05.2017

16.05.2017

16.05.2017

09.05.2017

09.05.2017

09.05.2017

09.05.2017

09.05.2017

05.05.2017

05.05.2017

27.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

27.04.2017